skip to Main Content
T: 019-764 50 11   M: 070-313 65 19   E: mail@molnfabriken.se

3D-modell av min Hagström Superswede, uppmätt med skjutmått. Syftet med denna bild är att visa möjligheterna med 3D-grafik. Detaljerna är på extrem nivå. I normala fall ”fuskar” man med detaljer som man ändå inte visar.

Back To Top